Welkom
bij van den
Hondel advies

K

Advies

Resultaatgericht werken

Niets mooiers dan samenwerken, mensen enthousiast te maken en te verbinden om op deze manier kennis met elkaar te delen en resultaten te behalen.

Of dat nu is als adviseur, projectleider, in een verandertraject of als ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad, het  gaat mij om het doorlopen van een proces, met oog voor de mensen om mij heen en met een helder doel en resultaat in het vizier.

Ruimtelijke Ordening

Hiermee is het ooit begonnen. In de Ruimtelijke Ordening liggen mijn roots. Opdrachten met betrekking tot Ruimtelijke Ordening komen toch steeds weer op mijn pad…

Ruimtelijke ordening/Omgevingswet

Hiermee is het ooit begonnen. In de Ruimtelijke Ordening liggen mijn roots. En hoewel dit niet meer alles is wat ik doe, komen opdrachten met betrekking tot Ruimtelijke Ordening toch steeds weer op mijn pad. Ik ben inzetbaar voor het adviseren in en het voeren van ruimtelijke procedures, het voorzitten van omgevingstafels, en het geven van advies op het gebied van wet- en regelgeving en bouwen. Ook heb ik veel ervaring in het monitoren en evalueren van werkprocessen, het adviseren over veranderingen in deze processen en het implementeren hiervan.

Professioneel
regisseren

Een regisseursfunctie bestaat veelal uit verschillende rollen: eigenaar, opdrachtgever of -nemer, manager, coach, onderhandelaar, projectleider, expert, vertrouwenspersoon, adviseur en collega…

Professioneel regisseren

Een regisseursfunctie bestaat veelal uit verschillende rollen: eigenaar, opdrachtgever of -nemer, manager, coach, onderhandelaar, projectleider, expert, vertrouwenspersoon, adviseur en collega. Regisseren is niet iets wat je er zomaar bij doet. Regisseren is echt een vak. Ik heb veel ervaring in regisseursfuncties bij gemeentelijke overheden en ik kan daarin ontzorgen. Het ontzorgen komt volledig tot zijn recht in mijn samenwerking met Gonda Neddermeijer van De Kernel Groep/Beccaria Instituut. De Regiewinkel is het resultaat van deze samenwerking. Vanuit de Regiewinkel houden wij ons bezig met professioneel regisseren. Ik kan zelf voor je aan de slag gaan of we kunnen medewerkers opleiden tot professioneel regisseur. We kunnen een programma bieden van training, coaching en learning on the job. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt.

Ambtelijk secretaris/adviseur ondernemings­raden

Ondernemingsraden leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van hun eigen organisatie. Een ambtelijk secretaris draagt bij aan de professionalisering van de ondernemingsraad.…

Ambtelijk secretaris/Adviseur van Ondernemingsraden

Ondernemingsraden leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van hun eigen organisatie. Een ambtelijk secretaris draagt bij aan de professionalisering van de ondernemingsraad. Als ambtelijk secretaris/adviseur van een ondernemingsraad zorg ik dat deze raad een gelijkwaardige en gewaardeerde overlegpartner voor de bestuurder is. Ik ben een onafhankelijke factor en een vast aanspreekpunt voor de or, de achterban en de bestuurder. Ik zorg voor continuïteit in het medezeggenschapsproces.

K

Coaching

De mens als basis

Het werken met en voor mensen is een rode draad in mijn leven.

Hoe simpel of ingewikkeld een proces of opdracht, de mens staat altijd centraal.
Ik vind het een uitdaging om als coach mensen te begeleiden en gezamenlijk resultaten te boeken, zowel in hun persoonlijke leven maar ook werk gerelateerd.
Coaching,
teamcoaching en verandermanagement

Alles is aan verandering onderhevig. Zo ook de structuur, cultuur of werkwijze binnen een organisatie…

Coaching, teamcoaching en verandermanagement

Coaching is gericht op het verhogen van je persoonlijke effectiviteit en het bereiken van doelstellingen. Als coach kan ik je helpen wanneer je hieraan wil werken en je wel wat handvatten kunt gebruiken. En dat kan over van alles gaan. Bijvoorbeeld over de balans tussen werk en vrije tijd, het verhogen van je zelfvertrouwen, het omgaan met stress of de ontwikkeling van je talenten.
Binnen een team werk je met allemaal verschillende mensen die ook verschillende vaardigheden, ervaringen en perspectieven hebben. Effectief samenwerken kan dan een uitdaging zijn.
Als teamcoach kan ik hulp bieden met het creëren van een omgeving waarin teamleden effectief kunnen samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken.

Alles is aan verandering onderhevig. Zo ook de structuur, cultuur of werkwijze binnen een organisatie. Mensen zijn vaak niet enthousiast over veranderingen. Maar veranderen is voor organisaties noodzakelijk om voortgang of succes te creëren en te behouden. Dit betekent dat ook de mensen moeten leren hiermee om te gaan.
Met mijn kennis van en ervaring met coaching en teamcoaching kan ik hierbij ondersteunen. Ik motiveer en begeleid mensen en teams om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen. Zo werken we gezamenlijk toe naar het creëren van draagvlak voor vernieuwing en groei.

Als ervaren verandermanager kan ik je naast de coaching ook ontzorgen met de proceskant van een veranderproces om zo een succesvol verandertraject op te zetten en te realiseren.

Leiderschapscoaching

Met leiderschap coaching help ik u in uw rol als coachend leidinggevende. Elke vorm van leiderschap kan een goede vorm van leiderschap zijn…

Leiderschap coaching

Onderzoek heeft uitgewezen dat organisaties  inspirerende leidinggevenden nodig hebben, zodat medewerkers zo autonoom, gemotiveerd en creatief mogelijk aan de slag kunnen gaan. Een goede leider zorgt er op die manier voor dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Elke vorm van leiderschap kan een goede vorm  zijn.

Wil je slagen in je rol als leider, dan moet je jezelf bewust worden van die vorm van leiderschap die het beste bij je past en grip krijgen op je eventuele belemmerende patronen in je gedachten en gedrag.

Met leiderschap coaching help ik je  in je rol  als inspirerend leider die weet wat mensen nodig hebben om hem of haar te volgen.  Zo krijg je anderen in beweging richting meer verantwoordelijkheid en kan er een ultieme manier van samenwerken ontstaan. Daarbij is er ook  ruimte voor het werken aan je persoonlijke uitdagingen. Je zult al snel ervaren dat je optimaal gebruik leert te maken van je eigen talenten en die van je medewerkers.

Referenties

Overige opdrachtgevers

 • Gemeente De Ronde Venen
 • Gemeente Amsterdam
 • Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Waddinxveen
 • Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • Royal A-ware
 • Wij zijn Jong
 • Woningstichting Rochdale
 • Dino Experience Park/Jurassic Golf Adventure Park
 • Uijtewaal Bouw/Heijwaal Ontwikkeling
 • Woningbouwvereniging Reeuwijk
K

Partners

Mijn samenwerkingspartners

Beccaria instituut

Neem contact op

Stuur een bericht:

Adresgegevens

Elzenbroek 6
2811 NX Reeuwijk

+31 6 218 68 038
info@vandenhondeladvies.nl

KvK 593.53.627
BTW ID NL001966514B67